E-bike bestellen

background Layer 1 Doorlopende machtiging S€PA Intersolve EGI B.V. Adres: Fonteinkruid 4, 3931 WX Woudenberg, NL Incassant ID: NL91ZZZ511731820000 Rekeningnr. incassant: NL92ABNA0248928937 (SDG Intersolve inzake BAZZ E-Bikes B.V.) Uw fiets wordt geleverd door BAZZ E-Bikes B.V. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Intersolve EGI B.V. om in opdracht van BAZZ E-Bikes B.V. doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Intersolve EGI B.V. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.